Förändringskommunikation – dialogmöte för chefer

Under våren 2020 bygger vi ny organisation. Som chef har du ansvar att kommunicera med dina medarbetare kring förändringsarbetet och att återkoppla både neråt och uppåt i organisationen. Många gånger är du som chef också med i olika tvärgrupper och behöver även kommunicera på tvärs i organisationen. Som en del av utbildningssatsningen Det kommunikativa ledarskapet bjuder vi in till ett dialogmöte där du får en chans att lyfta olika dilemman och få konkret stöd från chefskollegor, HR och kommunikation.

Syfte

Stötta chefer i förändringsarbetet.

Mål

Konkreta lösningar på aktuella kommunikationsdilemman.

Målgrupp

Chefer som vill fräscha upp sina kunskaper i förändringskommunikation och med hjälp av kollegor, kommunikatör och HR arbeta vidare med sin förändringskommunikation.

Innehåll

  • Intro kring förändringskommunikation utifrån Det kommunikativa ledarskapet. Vi återkopplar kort till de modeller, teorier och perspektiv som presenterades under utbildningen.
  • Workshop/dialog utifrån aktuella dilemman. Du tar med dig egna dilemman.

Utbildningens längd

Två timmar

Anordnas av

HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen

Kontaktpersoner

Eva Hofvenstam, HR
Cecilia Kongini, Kommunikation

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen