Coachande ledarskap

En "praktisk" utbildning för dig som vill få god kunskap och färdighet i hur du som chef och ledare kan arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt.

Målgrupp: chefer på olika nivåer inom ASF. Du ska ha varit chef i mer än två år och kommit in i ditt uppdrag.

Utbildningens mål:

  • att få en god kunskap i hur du som chef och ledare kan arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt.
  • att få kunskap om hur du via ditt eget sätt att möta medarbetarna, kan få dem att känna mer tillit, bli starkare som medarbetare, känna engagemang, ta ansvar och i slutändan må bättre och leverera ett bra resultat.

Upplägg och genomförande

Utbildningen består av fyra gruppträffar, individuella coachmöten och interna övningar med kollegor.

Dag 1 (halvdag) – grunderna i coachande ledarskap

Vi går igenom grunderna i det coachande ledarskapet som baseras på professionell coaching och coachande handledning. Kortare teoripass varvas med praktiska övningar.

Dag 2 (heldag) – coachande ledarskap i praktiken

Det Coachande ledarskapet förankras djupare genom mer teori och fler verktyg. Vi arbetar med vem och hur varje chef behöver vara för att utveckla sin unika ledarstil. Detta säkerställer att varje chef kommer att kunna applicera det Coachande ledarskapet på bästa sätt i sin roll.

Dag 3 (halvdag) – coachande ledarskap – 1-minuts coaching

Denna dag arbetar vi med att vässa verktygen och snabbt komma till kärnan i ämnet. Vi fortsätter öva på praktisk tillämpning där fokus läggs på hur coaching och handledning kan tillämpas i de vardagssituationer som uppkommer i organisationen.

Dag 4 (halvdag) – uppföljning och avslut

Individuell coaching (2 x 1,5 h) – förankring

Deltagarna får var sin coach och där finns möjligheter att ta upp sina individuella behov för att få mest utväxling av utbildningen.

Övningar – "buddiepar"

Deltagarna kommer att arbeta i "buddiepar" genomgående i utbildningen. Detta för att ytterligare integrera det nya lärandet och dess värde. De håller kolla på och inspirerar varandra och hjälps åt att lära nytt.

Vad förväntas av mig när jag medverkar i utbildningen?

  • att ha tilltro och vara intresserad av ett coachande förhållningssätt;
  • att aktivt bidra vid träffarna samt ta ett eget ansvar för att utvecklas via enskilda-/par övningar;
  • att tillsammans med andra chefer reflektera och dela med sig av framgångar och motgångar.

Mötesledare:

HR-service (Anna Hällstig och Britt Weide, tidigare Coach walk)

Tider:

  • 13 september 2018 klockan 08.30–12.30
  • 26 oktober 2018 klockan 08.30–16.00
  • 30 november 2018 klockan 08.30–12.30
  • 25 januari 2019 klockan 08.30–12.30

Plats:

HR-service, Baltzarsgatan 4

Kostnad:

6 900 kr

Begränsat antal platser: max 12 deltagare

Sista anmälningsdag:
17 augusti – OBS! anmälan är bindande

Anmäl dig här

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen