Riktlinjer vid
uppvaktningar och avtackningar i arbetsmarknad- och socialförvaltningen

I samband med 50-årsdag uppvaktas jubilaren med gåva eller
blomma från förvaltningen.

Vid avgång från tjänst i samband med pensionering uppvaktas
medarbetaren av arbetsledaren med Malmöskålen (eller annan gåva) och blomma från förvaltningen. En avtackning kan även arrangeras med lättare förtäring på arbetsplatsen. Vid eventuell förtäring, ha Malmö
stads policy för alkohol vid representation
i åtanke. Om medarbetaren har
haft omfattande kontakter utanför den egna arbetsplatsen kan externa gäster inbjudas till avtackningen.

Vid avgång från tillsvidareanställning i förvaltningen uppvaktas medarbetaren av arbetsledaren med gåva eller blomma från
förvaltningen. Antalet tjänstgöringsår bör beaktas. Även här får man från fall till fall avgöra om förvaltningen ska bjuda på lättare förtäring.

Externa uppvaktningar inom Malmö stad sker med gåva eller
blomma från förvaltningen. Avtackningen ska godkännas av förvaltningsdirektör eller avdelningschef.

Kostnaden för gåva eller blomma från förvaltningen får uppgå
till max 500 kr inkl. moms.

Arbetstagare som varit månadsanställda i Malmö stad i 25 år
får en minnesgåva av arbetsgivaren. Den som avgår med pension och som varit anställd i kommunen i minst 20 år kan vid pensionsavgången få en minnesgåva. Minnesgåvan kan antingen bestå av ett dam- eller herrur eller annan gåva.

Angående enhetlig riktlinje för julfirande beslutar förvaltningens
ledningsgrupp varje höst vad som ska gälla.

Beslutat av förvaltningsledningen 2017-09-01.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen