Rekrytera chef

Har du behov av att rekrytera en chef inom din verksamhet? Kontakta din verksamhetsnära HR-konsult som stöttar dig i rekryteringen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen