Rekryteringsenheten – ett stöd i rekrytering för ASF:s chefer

Rekryteringsenheten är chefens stöd i medarbetarrekryteringar - från identifierat behov till beslut om tillsättning. I chefsrekryteringar är det dock de verksamhetsnära HR-konsulterna även fortsättningsvis att stötta rekryterande chefer.

Vad är vinsterna med rekryteringsenheten?

Rekrytering är en möjlighet att säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats i organisationen. Vi vet också att rekrytering kan vara både tidskrävande, svårt och ofta kräver mycket administration av rekryterade
chefer. Syftet med rekryteringsenheten är därför att

  • avlasta chefen genom att utföra moment i
    rekryteringsprocessen såsom att utforma kravprofil och annons, göra ett första urval, kalla kandidater till intervjuer, ta referenser med mera
  • säkerställa en hög kvalité i våra rekryteringar och ett likvärdigt bemötande mot kandidaterna som söker våra jobb
  • enklare samordna rekryteringar som till exempel inför sommaren och andra större rekryteringsinsatser.

Hur gör jag när jag ska rekrytera?

Det är enkelt! Ska du rekrytera en ny medarbetare så kontaktar du rekryteringsenheten genom att lägga en beställning på den här sidan. Där kan du också läsa mer om hur rekrytering går till. 

Ska du rekrytera en ny chef så pratar du med din verksamhetsnära HR-konsult som även fortsättningsvis kommer stötta i de flesta chefsrekryteringar.

Undrar du över något kring ASF:s rekryteringsenhet så kontakta gärna Urban Andersson, enhetschef för rekryteringsenheten.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen