Praktik och examensarbete

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samarbetar med Malmö universitet och Lunds universeter kring praktik för socionomstudenter. Mer information om praktik för socionomstudenter finns här.

För övriga förfrågningar om praktikplats eller examensarbete så är det upp till varje arbetsplats att ta ställning till om det finns möjlighet att erbjuda det. Inför en praktik görs en överenskommelse med det aktuella lärosätet kring upplägget. Det är viktigt att det finns en handledare och en tydlig planering för praktikperioden för att det ska bli en så bra upplevelse som möjligt för både studenten och arbetsplatsen.

Praktikanter omfattas inte av Malmö stads försäkringar utan är försäkrade via sitt lärosäte eller privat hemförsäkring. Däremot gäller arbetsgivarens arbetsmiljöansvar även för praktikanter.

Examensarbete

Har ni förslag på ett ämne från er verksamhet som skulle lämpa sig för ett examensarbete eller uppsats? Här kan ni lämna förslag.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen