Resultat medarbetarenkät 2019

Medarbetarundersökningen 2019 genomfördes 14-27 oktober. Här är förvaltningens resultat för medarbetarundersökning 2018 och 2019. Guiden beskriver hur resultatet kan tolkas och hur du ska jobba vidare med dem på din arbetsplats.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen