Resultat medarbetarenkät 2018

Medarbetarundersökningen 2018 genomfördes 15-28 oktober. Den nedladdningsbara guiden beskriver hur resultatet kan tolkas och hur du ska jobba vidare med det på din arbetsplats.

Medarbetarundersökningen 2018 genomfördes 15-28 oktober. Den 20 november presenterade förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson och HR-chef Annika Andersson resultatet. 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen