Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten 2019 genomförs 14-27 oktober. Enkäten är digital och distribueras som e-post till alla medarbetare.

Malmö stad vill ha attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö. För att lyckas med det behöver vi hjälpas åt att se våra styrkor och utvecklingsområden. Genom enkäten får vi veta vad medarbetarna tycker är bra och vad som behöver utvecklas på de olika arbetsplatserna.

Efter enkätens genomförande publiceras förvaltningens svarsresultat här.

Guide för tolkning av enkätresultatet, och hur man sätter mål för Organisatorisk och social arbetsmiljö 2020 hittar du härPDF (pdf, 1 MB).

Malmö stads totala resultat publiceras efter undersökningen.

Frågor och svar om medarbetarenkäten

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen