Övning 3. ”Är-Bör-Gör”

Denna övning syftar till att skapa dialog utifrån nuläge till önskat läge, det vill säga var står vi idag, vad bör vi göra och hur gör vi? I Malmö stad används övningen ofta vid arbete med vår värdegrund.

Inled med att du som chef informerar om förvaltningens gemensamma definitioner av lönekriterierna. Förbered också material så att verksamhetens mål finns tillgängliga under övningen.

Medarbetarna ombeds diskutera två och två. Formulera frågeställningar kopplade till respektive lönekriterium utifrån exempel i steg 1–3 nedan. Fler exempel på frågeställningar hittar du här.

Steg 1. Är

  • Hur arbetar vår arbetsplats med respekt idag?

Samla svaren på en gemensam lista så att alla kan läsa hur
arbetsplatsen uppfattar sig själv.

Steg 2. Bör

  • Vad innebär respekt för oss?
  • Vad krävs för att vår arbetsplats, med utgångspunkt i våra mål, ska arbeta utifrån lönekriteriet respekt?

Fundera och diskutera hur arbetsplatsens mål och uppdrag hänger samman med förvaltningens lönekriterier.

Steg 3. Gör

  • Ta fram konkreta förslag på vad respekt innebär för er arbetsplats och på vilket sätt respekt kan användas som ett lönekriterium för att uppnå arbetsplatsens uppsatta mål och resultat?

Gå laget runt och låt varje duo dela med sig av sina förslag. Summera och prioritera de olika förslagen gemensamt. Gör det enkelt och konkret och sammanställ dialogen i en minnesanteckningWord (word, 42 kB).

Tips! Gå gärna igenom era minnesanteckningar vid nästa APT för en kort avstämning och reflektion.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen