Övning 2. Mingel

Syftet med den här övningen är att på ett lättsamt sätt genom dialog gemensamt konkretisera och öka förståelsen i gruppen för vad respektive
lönekriterium innebär.

Steg 1. Förberedelse

Övningen kräver ett stort rum med plats för medarbetarna att röra på sig och mingla. Förbered övningen genom att på olika bord placera respektive lönekriterium med tillhörande definitioner på utskrivet A3-papperPowerpoint (powerpoint, 637.5 kB). Placera även olika färgpennor på varje bord.

Steg 2. Genomförande

Inled med att du informerar om förvaltningens gemensamma definitioner av lönekriterierna. Förbered också material så att verksamhetens mål finns tillgängliga under övningen.

Låt arbetsgruppen bilda fyra grupper och se därefter till att respektive grupp placerar sig vid varsitt bord för att föra dialog om innebörden av det lönekriterium som står angivet på bordet.

Frågeställningen på varje bord är:

Utifrån förvaltningens gemensamma definition av lönekriterium exempelvis engagemang, vad innebär engagemang för oss?

Det som kommer fram i dialogen ska gruppen tillsammans skriva ner i nyckelord på det A3-papper som finns på bordet.

Efter 10 minuter bryter du övningen. Be medarbetarna att gruppera om i nya konstellationer genom att placera sig vid ett nytt bord och påbörja dialog om ett av de lönekriterier som inte tidigare diskuterats.

Fortsätt övningen tills alla medarbetare har fått möjlighet att delta i dialog kring samtliga lönekriterier.

Steg 3. Summera

Avsluta övningen med att du summerar vilka nyckelord som har framkommit från alla grupper under övningen och lyft fram det du anser är särskilt viktigt för din verksamhet i förhållande till era mål. Sammanställ gärna dialogen i gemensamma minnesanteckningar.

Tips! Gå gärna igenom era minnesanteckningar vid nästa APT för en kort avstämning och reflektion.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen