Informationsträff 28 januari

Tillfället riktar sig till chefer som har medarbetare inom SSR, Vision samt övriga fackförbund, förutom Kommunal, samt oorganiserade inom avtalsområdet.

Tid och plats

Klockan 13.30–15.30 på Fänriksgatan 1, Kompetenscenter, Pildammarna 1 och 2

Sista anmälningsdag

17 januari 2020

Anmälan

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen