Löneöversyn 2020

Här samlar vi viktig information om arbetet med löneöversyn för dig som är chef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Tidplan för löneöversyn 2020

Det finns olika tidplaner för löneöversyn beroende på facktillhörighet.
Tidplanerna är preliminära.

Informationsträff för Kommunal

För dig som har medarbetare inom Kommunals avtalsområde och som är medlem i Kommunal eller oorganiserad, kommer informationsträff att hållas när nytt löneavtal är tecknat mellan arbetsgivare och facklig organisation. Mer information kommer.

Stöd och tips

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen