Avsluta anställning

När en medarbetare väljer att avsluta sin anställning i ASF får hen en webbaserad enkät per mail. Syftet med enkäten är att kartlägga orsaker till varför kollegor väljer att sluta hos oss. Analysen av resultatet kan användas i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten och arbetsmiljön. Chefen ska också hålla i ett avgångssamtal.

Enkät

Enkäten är anonym och skickas ut till alla tillsvidareanställda, undantaget vid pensionsavgång. Den består av sex frågor:

  • Vad har du haft för tjänst?
  • Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?
  • Vilka är de främsta orsakerna till att du väljer att avsluta din anställning?
  • Kan du rekommendera andra att söka sig till din arbetsplats?
  • Vad har varit det bästa med att arbeta på din arbetsplats?
  • Har du övriga kommentarer som du vill delge oss?

Administrering av enkät:

1. I samband med att chef informerar HR-administratör att anställning ska avslutas, skickar HR-avdelningen länk till enkäten till medarbetaren.

2. HR-avdelningen sammanställer svar på enkäten halv- och helårsvis. Resultatet kommuniceras sedan ut i verksamheten.

Chefens avgångssamtal

Att hålla ett avgångssamtal med en medarbetare som slutar kan ge dig som chef ett bra underlag för att utveckla verksamheten och ditt ledarskap, samt ger medarbetaren ett bra avslut av anställningen.

Avgångssamtalet bör innehålla orsak till att medarbetaren slutar, goda och mindre goda erfarenheter från anställningstiden, synpunkter på
arbetsmiljön med mera.

Använd gärna denna mall för avgångssamtalPDF (pdf, 256.7 kB).

Avgångssamtal med HR

Vid behov kan avgångssamtal genomföras av HR-konsulter, till exempel vid djupare kartläggning av avgångsorsak på grund av hög personalomsättning.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen