Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa

Psykisk hälsa på arbetsplatsen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Det är en viktig förutsättning för att nå verksamhetens mål och därför ska vi arbeta hälsofrämjande.

Psykisk hälsa på arbetsplatsen är ett verktyg som syftar till att fungera som inspiration och stöd för dig som chef i det främjande och förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Materialet är också tänkt att fungera som stöd i det efterhjälpande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet vid ohälsa.

Verktyget kan användas på ledningsgrupper, i samtal mellan chef och skyddsombud och tillsammans med medarbetare på till exempel APT:er.

Inspirationsmaterialet bygger på Forskningsöversikt: Arbete och sjukfrånvaro som genomfördes av Research Institutes of Sweden (RISE) i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen