Rehabkoordinatorer i primärvården

Rehabkoordinatorer finns ofta på vårdcentralerna och de har en samordnande roll gentemot såväl patient och läkare som arbetsgivare och företagshälsovård.

Det är ofta svårt att få kontakt med sjukskrivande läkare i primärvården. Idag finns ofta så kallade rehabkoordinatorer på Skånes vårdcentraler. Rehabkoordinatorernas roll är att vara ett stöd, en nyckelfunktion, för både patient och behandlande läkare, samt exempelvis hålla kontakt med arbetsgivare och vid behov företagshälsovård.

Företagshälsovården har också Rehabkoordinatorer, hos Feelgood kallas de Case manager.

Din HR-konsult har tillgång till aktuell kontaktlista över rehabkoordinatorer inom Region Skåne.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen