Adato – dokumentationssystemet i rehabilitering

Adato är ett internetbaserat program som är utvecklat för att underlätta för dig som chef till ett effektivt arbete med rehabilitering.

För Malmö stad fungerar Adato som ett diariesystem inom området rehabilitering och i det ska all dokumentation, inklusive läkarintyg i ett
rehabiliteringsärende samlas (enbart det som avser rehabilitering – om du som chef har behov att föra annan typ av anteckningar ska det inte ske i Adato).

Varje medarbetare äger rätt till all information som finns dokumenterat i Adato.

Om du behöver lära dig systemet Adato vänder du dig till din HR-konsult.

Om du behöver en ny inloggning av Adato vänder du dig till HR-service.

Kontaktuppgifter HR-service

hr-service@malmo.se, 040-34 94 94

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen