Rehabilitering inom ASF

Du som chef har rehabiliteringsansvar för dina medarbetare. Det är viktigt att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa och att rehabiliteringsarbetet påbörjas på ett tidigt stadium. Använd gärna din HR-konsult som stöd i rehabiliteringsarbetet. Malmö stads rehabiliteringsprocess ligger till grund för rehabiliteringsarbetet, men under denna sida hittar du som chef också en del praktiska råd och stöd i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Företagshälsovården är en expertresurs och ett stöd i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen