Våld och hot

I Malmö stad ska alla medarbetare känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Alla medarbetare ska också veta hur man agerar och var man vänder sig om man känner sig utsatt.

Att förebygga och hantera situationer med hot och våld är angelägen fråga för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. ASF kommer att utveckla stöd och stödmaterial allteftersom.

Sidan är under uppbyggnad.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen