Arbetstid inom organisatorisk och social arbetsmiljö

Ansvarig chef ska förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos medarbetarna.

Exempel på förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa är:

  • arbete nattetid
  • delade arbetspass
  • stor omfattning av övertidsarbete
  • långa arbetspass
  • långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar.

Så kan du förebygga ohälsa

Exempel på hur du kan förebygga ohälsa är att:

  • förstärka möjligheter till återhämtning: raster, pauser, enklare uppgifter
  • begränsa kontakter på ledig tid (mobil, mejl osv.)
  • undvika arbetstidsförläggning som innebär risker (om det går)
  • förlägga belastande och riskfyllda arbetsmoment till dagtid (om det går)
  • erbjuda medicinska kontroller

Förslag på undersökningsmetoder

Arbetstidsförläggning, information och verktyg från Suntarbetsliv
Checklista Arbetstid
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen