Företagshälsovårdens tjänster

Företagshälsovården kan anlitas för tjänster på individ-, grupp-, ledarskaps- och organisationsnivå.

När erbjuder Feelgood insatser

Feelgood ska vid behov erbjuda tid på mottagningen inom sju kalenderdagar. Vid akuta situationer ska Feelgood erbjuda tid på mottagningen eller per telefon inom 24 timmar (gäller ej helger). En bedömning av vad som anses vara en akut situation avgörs i dialog mellan beställare och leverantör.

För nedanstående tjänster ska Feelgood erbjuda tid samma dag (08.00-17.00):

  • Läkarintyg tidigare än åtta dagar s.k. förstadagsintyg (tid bokas innan kl. 10.00)
  • Provtagning vid stick- och skärsår (tid bokas senast kl.12.00)
  • Alkohol- och drogtest (medarbetaren måste vara på Feelgood senast kl. 16.00)

Muntlig återkoppling från Feelgood till beställaren ska ske inom två arbetsdagar och skriftlig återkoppling till beställaren ska ske inom fem arbetsdagar. I vissa fall kan du kräva att återkoppling ska ske omgående. För den muntliga återkopplingen bör en telefontid bokas redan vid besöksbokningen.

Besök som avbokas senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras beställaren.

Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser Feelgood 2019PDF (pdf, 687 kB)

Medicinsk kontroll för nattarbete

Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet. Föreskriften gäller för medarbetare som arbetar natt.

Mer information om medicinsk kontroll för nattarbetare

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen