Fakturering

Alla kostnader för företagshälsovård debiteras respektive arbetsplats.

Fakturaunderlagen ska finnas tillgängliga på Feelgoods webb, kundinformationsplats (KIP).

Mer information om KIP hittar du här.

Varje arbetsledare ska ha ett konto registrerat med användarnamn och lösenord, så kallad KIP-inloggning, på Feelgoods webb. När kontot blir registrerat skickar Feelgood praktiskt information i separata försändelser där du kan logga in för att se uppgifterna.

Här ser du hur du gör för att få tillgång till KIP-inlogg.

Frågor kring fakturering

Vid frågor gällande din fakturering kontakta Feelgood via:
supportsyd@feelgood.se

 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen