LSS-utvecklingsgrupp för Funktionsstödsförvaltningen

Syfte och beskrivning av gruppens ansvarWord (word, 37.1 kB)

Sammankallande:
Ulf Jönsson

Sekreterare:
Annika Stråth

Deltagare:
Britt-Marie Lantz, biståndshandläggare, FSF
Ann Andersson, ÖSA/biståndshandläggare, FSF
Ulf Jönsson, SAS, FSF
Petra Stjärnborg, utvecklingssekreterare verksamhet, FSF
Adam Hrbinic, sektionschef verksamhet, FSF
Annika Stråth, IT-samordnare, FSF
Lena Rosenberg, systemförvaltare, FSF
Yvonne Johansson, systemförvaltare, FSF 
Anne-Li Haller,  IT-samordnare, FSF

Mötestider:
Inga nya tider är bokade

Minnesanteckningar:
2020-06-03PDF (pdf, 96.3 kB)
2020-01-13PDF (pdf, 110 kB)
2019-10-14PDF (pdf, 251.8 kB)
2019-05-07PDF (pdf, 270.5 kB)
2019-02-11PDF (pdf, 269.2 kB)
2018-12-18PDF (pdf, 432.7 kB)
2018-11-06PDF (pdf, 124.4 kB)
2018-05-28PDF (pdf, 294.9 kB)
2018-03-19PDF (pdf, 107.1 kB)
2018-01-22PDF (pdf, 125.8 kB)
2017-11-21PDF (pdf, 171.9 kB)
2017-10-06PDF (pdf, 219.2 kB)
2017-05-23PDF (pdf, 255.8 kB)
2017-04-21PDF (pdf, 226.9 kB)
2017-03-03PDF (pdf, 124.5 kB)
2017-01-16PDF (pdf, 139 kB)
2016-12-16PDF (pdf, 118.5 kB)
2016-10-31PDF (pdf, 121.6 kB)
2016-09-26PDF (pdf, 114.2 kB)
2016-06-01PDF (pdf, 125.3 kB)
2016-04-22PDF (pdf, 104.9 kB)
2016-03-14PDF (pdf, 133.3 kB)
2016-02-19PDF (pdf, 134.5 kB)
2016-01-15PDF (pdf, 142 kB)
2015-12-14PDF (pdf, 133.6 kB)
2015-11-13PDF (pdf, 240.8 kB)
2015-10-23PDF (pdf, 117.6 kB)
Bilaga 1, 2015-10-23PDF (pdf, 163 kB)
2015-08-31PDF (pdf, 109 kB)