Avgifter

Här finns alla tillgängliga manualer Lifecare Procapita Avgifter

Manualer kommer att uppdateras kontinuerligt. Därför ska du inte skriva ut och/eller spara dem utan läsa dem på skärm vid behov.

Övergripande Regelverk

Avgifter - Malmö SituationsbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)