Avgifter

Avgiftshandläggare Malmö stad

Vid frågora gällande avgifter ta kontakt med ansvarig avgiftshandläggare

eller maila till mail: avgifter.avd.myndighet.hvof@malmo.se


Arenan/Kalkbrottet:

Anna Nordstrandh, anna.nordstrandh@malmo.se        tel: 34 57 82

Ann Winblad, ann.winblad@malmo.se                             tel: 34 61 38

Jessica Larsson, jessica.larsson2@malmo.se                   tel: 34 45 14     


Folkets Park/Kungsparken:

Carina Larsson, carina.larsson@malmo.se                       tel: 34 38 02

Petra Bondesson, petra.bondesson@malmo.se                tel: 34 75 47 

Kristian Noresson, kristian.noresson@malmo.se            tel: 34 72 52 

Thomas Persson, thomas.persson8@malmo.se        tel: 34 75 70 

Thi Lan Huong Vu, thilanhuong.vu@malmo.se

  

Bulltofta/katrinetorp:

Susanne Jonsson, susanne.jonsson2@malmo.se              tel: 34 62 50

Sofia Tilly, sofia.tilly@malmo.se                                           tel: 34 48 12

Desirée Walther, desiree.walther@malmo.se                    tel: 34 58 44

Ayat Mohammad Ali, ayat.mohammad-ali@malmo.se   tel: 34 62 74