Lifecare-Procapita

Lifecare-Procapita heter verksamhetssystemet för vård och omsorg inom  lagområdena SoL (Socialtjänstlagen) LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).

Lifecare-Procapita VoO prod
Lifecare-Procapita laddar du ner från IT-Kompassen.
OBS Endast för Procapita användare.