Superanvändare

Särskilt Boende

E-Post till superanvändaregruppen
hvo.flexitesupport@malmo.se

Jonas Niklasson, ÖSA
Sektionschef
34 49 18
0701 - 46 44 26
jonas.niklasson@malmo.se

Jonas Gunnhallsson, ÖSA
Sekreterare
0708 - 54 99 12
jonas.gunnhallsson@malmo.se

Helene Thornberg, SA
Sekreterare
0708 - 16 42 20
helene.thornberg@malmo.se

Git Wilson, SA (För konton inom HSL/Rehab)
Arbetsterapeut
34 39 17
0721 - 80 32 36
git.wilson@malmo.se