Samordnad utbildning

Diskussioner och förslag håller på att bearbetas för att se om det är möjligt att ta fram en plan för samordnad utbildning. Mer information kommer att dyka upp här längre fram.