Processägargruppen

Processägargruppen har ansvar för själva processerna i flexite, deras funktion, utveckling och uppföljning av dem. Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete. Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.

Om du vill skicka förslag till processägargruppen, följ denna länk.

Jonas Niklasson
Sektionschef (HVOF), Processägare
34 49 18
0701 - 46 44 26
jonas.niklasson@malmo.se

Ann-Lis Rohlwin
MAR (HVOF)
34 64 01
ann-lis.rohlwin@malmo.se

Annika Stråth
IT-samordnare (FSF)

annika.strath@malmo.se

Linda Byrin
Utvecklingssekreterare (FSF)
0734 - 07 29 14
linda.byrin@malmo.se

Lena Rosenberg
Systemförvaltare (FSF)
34 77 33
lena.rosenberg@malmo.se

Marie-Louise Rörlien
Systemförvaltare (FSF)
34 40 05
marie-louise.rorlien@malmo.se

Magdalena Jeppsson
MAS (FSF)
34 72 41
magdalena.jeppsson@malmo.se

Ann Nilsson (HVOF)
Sjuksköterska
0709 - 60 46 61
ann.nilsson@malmo.se

Åse Guldstrand (HVOF)
Administratör
34 60 55
ase.guldstrand@malmo.se

Marie-Louise Gräntz (HVOF)
SAS
34 54 79
marie-louise.grantz@malmo.se

Katarina Gudmundsson (HVOF)
från och med 200101

Minnesanteckningar

2019-11-11PDF (pdf, 373.7 kB)
2019-09-02PDF (pdf, 570.1 kB)
2019-06-03PDF (pdf, 333.5 kB)
2019-04-17PDF (pdf, 2 MB)

2018-12-03PDF (pdf, 524.3 kB)
2018-11-01PDF (pdf, 659.6 kB)
2018-08-30PDF (pdf, 811 kB)
2018-04-20
PDF
(pdf, 349.3 kB)2018-02-21PDF (pdf, 614.8 kB)

2017-12-15PDF (pdf, 200.4 kB)
2017-11-30Word (word, 92 kB)
2017-10-05Word (word, 16.5 kB)
2017-08-30Word (word, 17.2 kB)

2016-11-07PDF (pdf, 170.8 kB)
2016-09-07PDF (pdf, 189.5 kB)
2016-05-20PDF (pdf, 149.1 kB)
2016-01-29PDF (pdf, 403.4 kB)

2015-09-18Word (word, 55.5 kB)
2015-06-03Word (word, 3.2 MB)
2015-03-20Word (word, 52.5 kB)

2014-11-10Word (word, 46.5 kB)
2014-10-03Word
(word, 58.5 kB)
2014-05-26Word (word, 44 kB)

2013-12-09Word (word, 731 kB)
2013-10-23Word (word, 46.7 kB)
2013-09-23Word (word, 58.5 kB)
2013-05-27Word (word, 58.5 kB)
2013-03-04Word (word, 56.5 kB)

2012-11-26Word (word, 51 kB)
2012-09-10Word (word, 45.8 kB)
2012-05-07Word (word, 46.1 kB)
2012-02-13Word (word, 51 kB)

2011-11-21Word (word, 47.5 kB)
2011-09-12Word (word, 48.5 kB)
2011-02-14Word (word, 57 kB)

2010-12-16Word (word, 44.5 kB)
2010-05-06Word (word, 46 kB)
2010-02-11Word (word, 46.5 kB)

2009-12-09Word (word, 44.5 kB)
2009-10-19Word (word, 57 kB)
2009-09-17Word (word, 56 kB)
2009-05-18Word (word, 50 kB)
2009-04-20Word (word, 66 kB)
2009-03-30Word (word, 59.5 kB)
2009-02-16Word (word, 46 kB)
2009-01-19Word (word, 57 kB)

2008-11-10Word (word, 53.5 kB)
2008-10-06Word (word, 53.5 kB)
2008-08-25Word (word, 63 kB)
2008-06-02Word (word, 50.5 kB)
2008-04-18Word (word, 61 kB)