Manualer

Instruktion v1.1PDF (pdf, 215 kB)
Instruktion för rapportering av brister, händelser och fall.

Manual för handläggarePDF (pdf, 4.4 MB)
Detaljbeskrivning om hur man handlägger händelser och delegeringar.

Flödesschema för händelsehanteringPDF (pdf, 51.5 kB)
Översikt av de olika momenten i händelsehanteringen med information om ansvar m.m. Finns även som förenklad version att hämta härPDF (pdf, 39.4 kB).

Manual fallrapporterPDF (pdf, 1 MB)
Beskrivning av fallrapportering.
Flödesschema fallprocessen

Manual FlexiteWEB 8PDF (pdf, 1.6 MB)
Komplett manual över alla funktioner i FlexiteWEB

Manual lista filtrera (Fosies)PDF (pdf, 535.3 kB)

Lathundar

Visa avdelningar i listvynPDF (pdf, 362.5 kB)
Lathund som beskriver hur man kan se avdelningar direkt i listvyn.

E-Post regler för outlookPDF (pdf, 1.2 MB)
Lathund som beskriver hur man kan lägga upp filter i Oulook för att sortera inkomna flexitemeddelanden.

Uppdatera händelserapporter V1.1PDF (pdf, 316.1 kB)
Lathund som beskriver hur man ändrar på en ursprunglig rapport när det finns starka skäl att göra det.

Instruktionsfilmer

Rapportering
Beskriver hur man rapporterar en händelse.

Handläggning
Beskriver hur handläggare analyserar och utreder händelse.

Lista-Filtrera
Beskriver hur handläggare söker efter händelser.

Snabbsök
Beskriver hur handläggare tar fram enkel statistik.

Korssök
Beskriver hur handläggare tar fram avancerad statistik.