Förslag till förändring i flexite

Här kan du skicka förslag och önskemål om förändring i flexite till processägargruppen.

Använd formuläret nedan för att skicka förslag om förändring till processägargruppens medlemmar som kommer att ta upp ärendet vid nästkommande möte. Tänk på att desto mer detaljerat Du beskriver förslaget, desto lättare blir det för oss att förstå och värdera förslaget.

Vilket eller vilka områden berör Ditt förslag i flexite? * (obligatorisk)

FliknamnHur kan vi nå Dig? * (obligatorisk)