Svar till rehabpersonal

Ska fallolycka som ej består av brister i vården alltid utredas av en arbetsledare?

(080919) Inte i normalfallet eftersom det inte beror på brister i vården.