Svar till arbetsledare

Var ska analysen göras?

(080919) Analysen ska göras av den arbetsledaren i den verksamheten där händelsen ägde rum, sett ur personalperspektiv.

Vem ska göra analysen när arbetsledaren är inblandad personal?

(080422) När arbetsledaren är inblandad personal, ska inte analysen göras av arbetsledaren själv. Avvikelsen ska omgående dirigeras om till närmast överordnad chef. Den personen anger sedan sin egen organisatoriska verksamhet som ansvarig för utredning på sista sidan under analysen.