Svar till alla

När skickas den årliga statistiken ut från flexite?

Den årliga statistiken från flexite skickas ut den 23 och 24 januari

Vilken verksamhet ska händelsen registreras på?

(080919) En händelse ska registreras på den arbetsgrupp där händelsen preliminärt kan bedömas ha ägt rum.

Kan man ändra informationen i en händelserapport?

(080421) Arbetsledare och legitimerad personal har rättighet att uppdatera en händelserapport där det har blivit felaktig information angiven. För att göra det markerar man rapporten i listan med en bock, tar fram menyn med höger musknapp och väljer uppdatera. Denna funktion ska användas med återhållsamhet och enbart när det finns ett synnerligt behov.