Behörighet till flexite

Anmäla ändring användare

Det är av största vikt att alla förändringar som berör personal som har handläggande funktion kommer superanvändarna till kännedom. Risken är annars att vi har konton öppna som inte är i användning och att annan risk är att avvikelser kan bli liggande onödigt lång tid. Anmälan ska göras av behörig arbetsledare.

När ska konto beställas, avslutas eller läggas som frånvarande?

Välj den avdelning inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen eller funktionsstödsförvaltningen som anmälan avserDina personuppgifter (Den som gör anmälningen) * (obligatorisk)