Förändring av superanvändarkonto

Det är av största vikt att alla förändringar om superanvändare kommer systemförvaltarna tillhanda. Anmälan ska göras av närmsta chef.


Beställarens uppgifter (Den som gör anmälningen) * (obligatorisk)