När ska konto beställas, avslutas respektive läggas frånvarande?

Ny medarbetare börjar

Vid nyanställning av personer som ska inneha en utredande roll i systemet så som HSL-personal, chefer, biståndshandläggare, MAS/MAR/SAS läggs en nybeställning in.

Även planerings- och utvecklingssekreterare kan erhålla konto i syfte för kvalitetsarbete.


Medarbetare slutar

När en medarbetare avslutar sin anställning ska beställning läggas om avslut. Notera vilka verksamheter personen haft ansvar för i beställningen och lägg en motsvarande nybeställning för tillträdande person.

 

Medarbetare är frånvarande mindre än 90 dagar

Medarbetaren som har frånvaro lägger själv in frånvaroperiod och ersättare under inställningarna (kugghjulet) i flexite. Har frånvaron akut uppstått kontaktas ÖSA för hjälp.

Observera att enbart personer med motsvarande yrkesroll och mandat får sättas som ersättare.

 

Medarbetare är frånvarande mer än 90 dagar

Beställning om avslut läggs och när personen är åter i tjänst läggs en nybeställning in. Notera vilka verksamheter personen haft ansvar för och lägg även in en motsvarande nybeställning för personen som ska ersätta.