Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Sysselsättning och arbetsrehabilitering

Målsättningen är att förbättra möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning att få arbete eller tillgång till meningsfull sysselsättning.

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar i huvudsak för dessa verksamheter och dess utveckling. Funktionstödsförvaltningen har ett samarbete med arbetsmarknadsavdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som ansvarar för personer som har försörjningsstöd.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS