Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Socialpsykiatri/psykisk hälsa

Här finns information om hjälp och stöd till personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.

För att stödja personlig återhämtning samt för att få vardagen att fungera tillfredställande erbjuder Malmö stad olika former av insatser för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS