Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Medicinskt ansvariga FSF

På den här sidan hittar du information om medicinskt ansvariga (MAS och MAR) i funktionsstödsförvaltningen.

Gemensam e-post: medicinsktansvariga.fsf@malmo.se.

MAS och MAR för respektive verksamhet:

Avdelning LSS bostäder

MAS: Katarina Flyckt katarina.flyckt@malmo.se 040-34 93 35.

MAR: Christina Ekdahl christina.ekdahl@malmo.se 040-34 93 45.

Avdelning myndighet och socialpsykiatri

MAS: Magdalena Jeppsson magdalena.jeppsson@malmo.se
040-34 72 41.

MAR: Mia Svensson-Burghard mia.s.burghard@malmo.se 040-34 02 97.

Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet

MAS: Katarina Flyckt. MAR: Christina Ekdahl.
Enhet 1 Daglig verksamhet
• Enhet 2 Daglig verksamhet
• Enhet 5 Hälsa och stöd/ Sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter med
inriktning:
- LSS-bostäder PK1 & PK2
- Daglig verksamhet
- Utbildare (sjuksköterskor)

MAS: Magdalena Jeppsson. MAR: Mia Svensson-Burghard.
• Enhet 3 Stöd och avlastning
• Enhet 4 Personlig assistans
• Enhet 5 Hälsa och stöd/ Sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter med
inriktning:
- Personlig assistans
- LSS-bostäder PK3
- Socialpsykiatri
- Arbetsterapeut med ansvar för
aktivitetsbedömningar
- SVU-team
- Utbildare (arbetsterapeuter, sjuksköterskor)

MAS: Katarina Flyckt. MAR: Mia Svensson-Burghard.
• Enhet 6 Barn

Strategiska avdelningen

• Habiliteringen: MAR: Christina Ekdahl.
• Hjälpmedelscentrum: MAR: Mia Svensson-Burghard.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS