Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Processbeskrivning Marte Meo vägledning

1 Kontaktpersonal utses

En personal utses som sköter organiseringen kring vägledningen och kontakten med vägledaren.

2 Intresseanmälan

Personalen gör en kort beskrivning av vad man vill ha vägledning kring.

Intresseanmälan görs via webformulär.

3 Vägledare utses

Ärendet fördelas till en vägledare av Marte Meo Handledaren/Supervisor

4 Formulera frågeställning

Vägledaren kontaktar personalen för att tillsammans hjälpas åt att formulera en frågeställning som går att besvara utifrån Marte Meo metoden.

5 Filmtillstånd

Personalen informerar brukaren och ordnar ett filmtillståndPDF (pdf, 101.5 kB) angående vägledning.

6 Filmning

Alt 1. Vägledaren och personalen kommer överens om ett tillfälle då vägledaren kommer till verksamheten för att filma. (Vägledaren ansvarar för filmen).

Alt 2. Vägledaren instruerar Personalen hur filmen tekniskt måste vara gjord, för att den ska kunna analyseras och användas. Personalen filmar själva en situation enlig överenskommelse med vägledaren. Personalen överlämnar filmen till vägledaren (Personalen ansvarar för filmen).

7. Analys

Vägledaren analyserar, klipper filmen och förbereder återgivningen.

8. Återgivning

  • Vägledaren och personalen kommer överens om tid och plats för återgivning.
  • Vid första tillfället är chefen närvarande och utser en personal som dokumenterar.
  • Personalen dokumenterar det som diskuteras under återgivningen.
  • Personalen informerar den personal som inte varit närvarande vid återgivningen vad som diskuterats och vad man kommit fram till.

9. Avslutning

  • Ärendet avslutas när personalen känner att de fått svar på sin fråga.
  • Vägledaren gör en sammanfattning av vägledningsprocessen genom att visa utvalda klipp och återge vad som sagts och gjorts under processen.
  • Vid avslutningen är chefen närvarande.
  • Personalen dokumenterar det som diskuteras under avslutningen i Lifecare eller motsvarande system.
  • Personalen informerar den personal som inte varit närvarande vid avslutningen vad som diskuterats och vad man kommit fram till.

10. Filmerna raderas

Vägledaren och personalen raderar de filmer som gjorts. Vill någon fortsätta att använda filmerna måste ett nytt filmtillstånd användas för det syftet.

11. Dokumentation

Vägledaren gör en kort beskrivning av ärendet vad det gäller frågeställning, vilken verksamhet, antal filmer, antal återgivningar. Beskrivningen skickas till Mikael Gustafsson. Beskrivningarna sammanställs och skickas som mätpunkt till målstyrningstavlorna på enhets och avdelningsnivå.

12. Mätpunkt målstyrningsplan

Marte Meo vägledning ingår som mätpunkt på verksamheternas och enheternas tavelmöte. Mätpunkterna rapporteras av personalen till Mikael Gustafsson. Mätpunkterna sammanställs och skickas som mätpunkt till målstyrningstavlorna på enhets och avdelningsnivå.


Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS