Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

LSS Natteam

Natteamets uppgift är att stödja befintlig personal på Malmö stads LSS-boenden.

Natteamet hjälper till vid akuta och oförutsedda händelser: det kan vara fallolyckor, brukare som behöver åka till sjukhus eller avviker från bostaden, vid hotsituationer eller annat där man känner behov av en kollega.

Men natteamet kan även användas vid planerade insatser där det krävs två personer, till exempel vid vändningar och byte av inkontinensskydd.

Natteamet har allmän läkemedelsdelegering och delegering för behovsmedicin. Men inte för insulin eller sond.

Teamet kan ersätta nattpersonal som blir akut sjuk under sitt arbetspass, dock inte personal som  sjukanmäler sig innan natt eller morgontjänstgöring. För detta ansvarar varje verksamhet som tidigare enligt lokala rutiner.

Natteamet består av tre stödassistenter som tjänstgör 21.00-06.30 veckans alla dagar.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS