Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

BoLSS

BoLSS är en kommungemensam verksamhet som arbetar med anvisning av bostad enligt LSS.

BoLSS målgrupp är personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). BoLSS anvisar bostad enligt 9 § 8 och 9 § 9 (bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet och bostad med särskild service för vuxna). Beslut om boende fattas av biståndshandläggare enligt LSS på funktionsstödsförvaltningen, som också har myndighetsansvaret.

BoLSS anvisar bostad till ett av funktionsstödsförvaltningens PK 1 & 2-boenden eller på PK3-boenden. Det finns även LSS-boenden för barn och ungdomar, i barnenheten på avdelningen stöd, hälsa och daglig verksamhet.

I BoLSS uppdrag ingår att:

  • besluta om anvisning av lediga lägenheter till de som beviljats boende enligt LSS.
  • vara informerad om befintliga LSS-boenden för att kunna göra rätt placeringar
  • ansvara för budgeten avseende externa platser LSS personkrets 1
  • vid behov upphandla platser hos externa vårdgivare
  • sammanställa och hålla uppgifter om behov av boende aktuella

Månadsstatistik gällande bostad med särskild service

Månadsstatistik 2019excel (excel, 25.5 kB) (uppdaterad 200131)

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS