Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Stödfamilj LSS

Stödfamilj enligt LSS är en insats för personer med funktionsnedsättning som bor med sina föräldrar.
Syftet med insatsen är att tillgodose den enskildes behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling. Det bidrar även till att ge familj och anhöriga avlastning utanför det egna hemmet.

Ansökan om att få stödfamilj tas emot och beslutas av en biståndshandläggare. Inom stödfamiljsverksamheten arbetar en sekreterare med att rekrytera, utreda och utbilda stödfamiljer, som tar emot den enskilde i sitt hem. Stödfamiljsverksamheten har även till uppgift att ge råd och stöd till stödfamiljerna. Stödfamiljernas uppdrag följs upp av sekreteraren, medan insatsen följs upp av biståndshandläggaren.

Insatsen riktar sig till barn och vuxna som har en
funktionsnedsättning och tillhör personkrets 1 eller 3 och bor med sina
föräldrar. Stödfamilj kan erbjudas både under en kortare och längre tid och förekommer som en regelbunden insats.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS