Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Samlarteamet

Samlarteamet erbjuder stöd till personer som upplever att samlandet/hoarding har blivit ett problem i vardagen. Insatsen är biståndsbedömd.

Samlarteamet arbetar med brukare i hela Malmö, men är organiserade under funktionsstödsförvaltningen avdelning myndighet och socialpsykiatri. Men även andra förvaltningar kan anlita Samlarteamet mot en avgift.  

När kan Samlarteamet hjälpa till?

 • När samlandet bidrar till svårigheter i vardagen, arbetet och det sociala livet
 • När det är svårt att använda ett eller flera av rummen i sitt hem 
 • När samlande har lett till man inte vill släppa in människor i sitt hem
 • När det är svårt att ta beslut om vad man ska kasta eller spara
 • När man känner en stark anknytning eller koppling till sina saker
 • När man känner ångest och stress över att göra sig av med något
 • Oftast är det ingen specifik sak man samlar på. Det kan till exempel vara tidningar, reklam, elektronik, återvinningsmaterial eller mat
  med mera.

Samlarteamet erbjuder

 • stöd som är anpassat efter brukarnas behov och problematik
 • respekt och förståelse för brukarnas problem
 • stöd och hjälp i brukarnas hem
 • kontinuitet
 • att utforma ett upplägg tillsammans med brukaren, utifrån dennes behov

Arbetet baseras på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Telefonnumer till Samlarteamet:

040 – 34 37 29

Relaterade sidor

Boendestöd

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS