Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Ledsagare & avlösare

Avlösarservice och ledsagarservice är två insatser enligt LSS som syftar till att stötta den enskilde i vardagen. Insatserna är individuellt utformad och uppdraget skiljer sig därför beroende på beslutet från biståndshandläggaren.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS