Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Korttidshem LSS

Korttidshem LSS innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt under en kortare eller längre tid vistas på ett korttidshem, det vill säga utanför det egna hemmet.

Syftet med korttidshem är att tillgodose den enskildes behov av miljöombyte och ge möjlighet till personlig utveckling. Det innebär också att anhöriga får avlösning och utrymme för avkoppling.

Korttidshem kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Den ska vara tillgänglig såväl dagtid, som under kvällar, nätter och helger.

Läs mer: Korttidshem LSS på malmo.se

Rutiner

Rutin för start och avslut av ärende vid korttidshem LSSPDF (pdf, 640.9 kB)

Information till brukare

Information om korttidshem enligt LSSPDF (pdf, 2.1 MB)
Engelska: Information om korttidshem LSSPDF (pdf, 1.6 MB)

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS