Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Kontaktperson LSS

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med,  någon som kan delta i fritidsaktiviteter och ge råd som inte kräver expertis.

Kontaktperson är en insats som kan sökas av personer som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Kontaktpersonen är till för dig med funktionsnedsättning som behöver sällskap, stöd och eventuellt för att komma ut på fritidsaktiviteter.

En kontaktperson är en medmänniska som har tid och vilja att göra en insats för någon annan. Vad ni väljer att göra under denna tid bestämmer ni själva.

Det finns även kontaktperson enligt SoL

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS