Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Kolonivistelse LSS

Malmö stad erbjuder sommarkollo för barn och unga med funktionsnedsättning i åldrarna åtta år och uppåt.

För att kunna få plats på kollot måste deltagaren bo hos sina föräldrar eller annan vårdnadshavare, vara mantalsskriven inom Malmö och tillhöra LSS personkrets 1, det vill säga personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.

Läs mer

Du hittar mer information om sommarkollo på malmo.se

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS