Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

IPS - Individanpassat stöd i arbetet

IPS är en metod för arbetsrehabilitering som kan fungera som stöd för personer med psykisk ohälsa på vägen till arbete eller studier.

Vid arbetsrehabilitering används metoden IPS, Individual Placement and Support. Det är en välbeprövad metod som är speciellt riktad till personer med psykiska funktionsnedsättningar. IPS ökar möjligheterna för att hitta, få och kunna behålla ett arbete.

Stöd som deltagarna kan få

Stödet är för personer som har en kontakt inom Regions Skånes läkemedelsmottagning på Beroendecentrum eller psykosmottagningen, integrerat FACT-team, Drottninggatan.

Deltagarna kan få ett individuellt anpassat stöd och vägledning för att öka möjligheter till arbete eller studier. Vi i IPS-teamet kan även samarbeta med arbetsplatsen och anhöriga. Vi kan vid behov också ha kontakt med vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Så fungerar stödet

Deltagaren får kontakt med en arbetsspecialist. Tillsammans med deltagaren gör arbetsspecialisten en kartläggning av bland annat yrkesintressen för att hitta rätt arbetsområde eller studier som passar deltagaren. Utifrån den kartläggningen ger arbetsspecialisten deltagaren ett individuellt anpassat stöd, till exempel på arbetsplatsen, skolan eller i kontakter med deltagarens nätverk.

Stöd i arbete för dig med psykisk ohälsa - IPS-teamet på malmo.se

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Psykisk-ohalsa/Stod-i-arbete-for-dig-med-psykisk-ohalsa.html

Bidra med arbete till personer med psykisk ohälsa

Du som arbetsgivare kan medverka till att skapa förutsättningar för att personer med psykisk ohälsa som har viljan och motivationen kommer ut i arbete. Arbetsspecialisterna i IPS-teamet jobbar för att matcha de deltagare som har en arbetsstödsinsats inom IPS med olika arbetsgivare inom Malmö stad och i det lokala näringslivet i Malmö.

Syftet med insatsen är att ge deltagaren en chans att ta sig in i arbetslivet och få vara en del av ett sammanhang, fylla en funktion och vara behövd.

Affärsnytta för dig som arbetsgivare

  • Du är socialt ansvarstagande, vilket ger dig gott anseende
  • Du får motiverade medarbetare
  • Du får mångfald på arbetsplatsen
  • Du är med och gör skillnad

Arbetsspecialisten kommer att

  • hjälpa till att matcha rätt person med rätt arbete
  • vid behov vara med ute på arbetsplatsen
  • hjälpa till med anpassning på arbetsplatsen utifrån deltagarens behov
  • vid behov samarbeta med till exempel vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och deltagarens anhöriga
  • erbjuda dig handledning
  • följa upp hur det går under anställningen.

Bidra med arbete till personer med psykisk ohälsa - malmo.se

https://malmo.se/Service/For-dig-som-vill-hjalpa-andra/Bidra-med-arbete-till-personer-med-psykisk-ohalsa.html

Hör av dig till arbetsspecialisterna på IPS så delar de med sig av mer information.

 

Arbetsspecialist Läkemedelsmottagningen, Beroendecentrum
E-post: ips@malmo.se
Telefon: 0701-40 98 31

 

Arbetspecialist Psykosmottagningen Integrerat FACT, team Väster
E-post: ips@malmo.se
Telefon: 0709-21 06 21

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS